Tarımsal faaliyette verimliliğin artmasının çiftçi gelirlerinin artmasıyla doğru orantılı olduğu birçok araştırmayla desteklenmektedir.  Bitkisel üretimde verimliliğin yükseltilmesinde en etkin yollardan birinin gübre kullanımı olduğu bilinmektedir.
Yusufcan Tarım Ürünleri bu gerçekten yola çıkarak bölge çiftçisinin kaliteli gübre ihtiyacını zamanında ve uygun şekilde karşılamak amacıyla Toros Gübre bayiliğini almıştır.

Organik üretim yapan bölge çiftçilerimizin talepleri doğrultusunda çiftçilerimize uygun gübrelerin tedarik işlemlerini de yapmaktadır

Ürünlerimiz

CAN gübresi, başta buğday ve arpa gibi tahıllar olmak üzere tüm kültür bitkilerinde üst gübre olarak çapada ve sulamada kullanılır. Çeltik tarımında tercih edilmez. Nötr reaksiyonlu bir gübre olduğundan her cins toprakta kullanılabilir.
CAN gübresi, bitkinin azotlu gübre ihtiyacı, yaşı ve sulama adedine göre birkaç kısma ayrılarak uygulanmalıdır.

Amonyum Nitrat gübresi çeltik tarımı hariç, tüm tarla bitkilerinde, yazlık ve kışlık sebzelerde uygulanabilir. Dekara verilecek Amonyum Nitrat miktarı toprak analizine göre veya uzmana danışılarak uygulanmalıdır.
Amonyum Nitrat gübresinin iki tipi mevcuttur. Bunların birincisi, tarla bitkilerine doğrudan üst gübre olarak topraktan uygulanır. Buğday ve arpada serpme yoluyla, çapalama ve sulama yapılan bitkilerde ise çapa ile toprağa karıştırılarak sulama öncesinde verilir.

Üre, bitkilerin azot ihtiyacını karşılamak için hemen her tür ürün gübrelenmesinde çok yararlıdır.  Üre, bitki gelişiminin bütün evrelerinde kullanılabilme özelliğine sahiptir.
Üre gübresi ekimle beraber veya ekim öncesi taban gübre (toprakaltı) olarak uygulanabildiği gibi, üst gübre olarak da kullanılabilir.

DAP gübresi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de fosforlu gübre olarak kullanılmaktadır. Bitki besini olarak fosfor, bitkinin ilk gelişme dönemlerinde kök gelişmesi için elzemdir ve enerji metabolizmasında fosfora çok ihtiyaç vardır.
DAP gübresi diğer kompoze gübreler gibi ekim öncesi veya ekimle birlikte uygulanmalı ve bitkinin kılcal kök derinliği dikkate alınarak toprağa karıştırılmalıdır. Tohum çimlendikten (çıkıştan) sonra uygulanması halinde etkisi görülmez.

Bünyesinde etkili madde olarak %20 azot (N) ve %20 fosfor (P2O5) bulunan bir gübredir. Özellikle potasyum bakımından zengin, ama azot ve fosfor bakımından fakir topraklarda yetiştirilen her bitkinin gübrelenmesinde kullanılır.
Tohum ekiminden önce veya ekimle birlikte, fide dikiminden önce  uygulanır. Tüm kompoze gübreler gibi tohum ekim derinliğinin 5-6 cm derinine inecek şekilde toprağa karıştırılmalıdır.

Çinko katkılı kompoze gübrenin, çinko bakımından fakir olan topraklarda hemen hemen her üründe verimi arttırdığı belirlenmiştir. Bitkilerin kök gelişmesini hızlandıran çinko, bitki besini olarak buğday ve arpada kardeş sayısını, dolayısıyla başak adedini artırarak verim ve kaliteyi yükseltir.
Tohum ekiminden önce veya ekimle birlikte, fide dikiminden önce  uygulanır. Tüm kompoze gübreler gibi tohum ekim derinliğinin 5-6 cm derinine inecek şekilde toprağa karıştırılmalıdır

Kristal yapısı şekere benzediği için çiftçiler arasında “şeker gübre” olarak da bilinir. Amonyum Sülfat gübresi, başta çeltik olmak üzere önce soğan, sarımsak, brokoli, karnabahar, lahana, kanola, aspir, haşhaş, turp ve havuç gibi kükürdü seven bitkiler ile soya, yerfıstığı ve ayçiçeği gibi yağ bitkilerinde ekim öncesinde, ekimle beraber, çapada ve sulama öncesinde emniyetle kullanılır. Asit toprak özelliğine sahip yerlerde kullanılmamalıdır. Kullanılması durumunda kireçleme yapmak gerekebilir.

Taban gübreleri arasında bitki besin maddesince en zengin olan bu gübre potasyumu yüksek olan toprakların hepsinde emniyetle kullanılır. nyum formunda olduğu için aşırı yağışlarla veya sulama ile bitkinin kök bölgesinden yıkanıp toprağın derinliklerine doğru azot yıkanması olmaz. Pamuk, mısır, baklagiller (mercimek, nohut, fasulye), soğan, sarımsak gibi bitkilerin verim ve kalitesini yükseltir. Diğer Taban gübreleri gibi tek yıllık bitkilerde tohum ekimi veya fide dikim öncesi veya ekimle beraber toprak altına (tohum ekim derinliğinin 5-6 cm altına) uygulanır.

TOROS GÜBRE