Çiftçinin karlı bir gübreleme yapabilmesi için uygun gübrenin usulüne uygun bir şekilde doğru zamanda ve bitkinin ihtiyacı kadar vermesi gerektiği bir gerçektir. Bu şartları yerine getirmenin birinci koşulu toprakların analizinin yetkili ve ehil laboratuvarlarca yapılmasıdır.
Bu gerçekten hareket eden Yusufcan Tarım Ürünleri toprak tahlil laboratuvarını 2009 yılından itibaren kurmuş, yetkilendirmiş ve ehil mühendisleri ile bölge çiftçimizin hizmetine sunmuştur.
Toprak analizlerinin doğru yapılarak karlı gübrelemenin hayata geçirilmesi için toprak numunesinin tarlanın genel yapısını gerçekten temsil edecek şekilde alınması gerekmektedir. Ziraat ve kimya mühendislerimiz tarafından yönetilen Yusufcan Tarım ürünleri toprak tahlil laboratuvarı toprak numunesinin alınması konusunda da çiftçimizin hizmetindedir.

Yetki Belgesi